Pizzeria La Gita


766-1 Katsumada Syouou-tyou Katsuta-gun, 709-4316 Mimasaka (Okayama) Chūgoku/ Shikoku / Giappone

Tel: +81868383375
Fax: +81868383375

www.pizza-lagita.com
 

Associazione Verace Pizza Napoletana, Via Capodimonte 19a, 80131 Napoli, Italia - C.F./P.IVA: 07801000634
Via Capodimonte 19a, 80131 Napoli, Italia
-