Pizzeria SorrentoSnellmaninkatu 22, 70100 Kuopio Pohjois-savo / Finlandia

Tel: +358458966009

info@trattoriasorrento.net
trattoriasorrento.net/
Facebook
 

Associazione Verace Pizza Napoletana, Via Capodimonte 19a, 80131 Napoli, Italia - C.F./P.IVA: 07801000634
Via Capodimonte 19a, 80131 Napoli, Italia
-